User Tools

Site Tools


najlepsze_teleradiologia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

najlepsze_teleradiologia [2017/06/12 23:49] (current)
127.0.0.1 created
Line 1: Line 1:
 +====== Najlepsze teleradiologia ======
 +Outsourcing, czyli korzystanie z kolekcji zewnętrznych usługodawców na sprawy własnej działalności, coraz  powszechnie uzyskiwany jest ponadto na krajowym rynku medycznym. Z paru lat z powodzeniem sprawdza się w radiologii do dalekiego opisu obrazów. Mają spośród niego także małe, kiedy  również dorosłe wartości medyczne. Na czym polega teleradiologia ? Oraz które zalet może dać dla Twojego gabinetu [[http://www.teleradiologia-24.info|medycyna]]?
 +
 +Innowacyjne metody informatyczne, digitalizacja badań obrazowych, opracowanie uniwersalnych standardów danych obrazowych oraz powszechny dojazd do Internetu, pozwalały na wykonanie systemów teleradiologicznych. Rozwiązania te pozwalają na przesyłanie, gromadzenie i zdalny opis obrazów diagnostycznych wytworzonych w placówkach medycznych całego świata.
 +
 +Jak robi teleradiologia ?
 +
 +Podstawowy schemat systemu teleradiologicznego obejmuje centralną jednostkę zwykle określaną jako źródła opisowe oraz placówki medyczne podłączone do sieci. Szpitale lub przychodnie mające z oprogramowania teleradiologicznego mają kontakt do systemu, w którym potrafią załączać wykonane obrazy diagnostyczne oraz zarządzać lub robić opisy. Z zmiany zadaniem centrum opisowego jest prowadzenie wizerunkami i raportami oraz przyporządkowanie ich do lekarzy dokonujących analizy. Duzi ono pracę swoistego pośrednika i „centrum dowodzenia” wśród podłączonych do sieci jednostek.
 +
 +W realizacji robi to następująco – placówka wykonuje cyfrowe obrazy diagnostyczne i kładzie je do systemu teleradiologicznego ze wskazaniem, jak pilne jest stworzenie jego analizy. Obraz siecią komputerową dochodzi do mieście opisowego, które prowadzi pojawiającymi się prawami i klasyfikuje je do pewnych lekarzy. W następującym wariancie w centralnej jednostce zatrudnieni są wyspecjalizowani radiolodzy, którzy na bieżąco dokonują opisów napływających obrazów. Z miasta zarządzania obrazy są przesyłane do placówek medycznych z budowie radiologicznej, które korzystają wolnymi zasobami lekarzy i są w kształcie zrobić praktyki w trybie wybranym przez osobę zlecającą. [[https://goo.gl/maps/6ritytQLXNk|mapa]]
 +
 +Jakie zalety może dać małym, i które dużym placówkom?
 +
 +Do budów radiologicznej mogą być podłączone placówki wszelkiego typu: szpitale, kliniki, centra medyczne, duże przychodnie, ale oraz małe gabinety i jednoosobowe praktyki lekarskie. Z urządzenia, jakim jest zdalny opis obrazów radiologicznych, może posiadać każdy, kto ma zapotrzebowanie na taką usługę.
 +
 +Dla młodszych placówek medycznych korzystanie z sieci radiologicznej to mocne oszczędności, a jednocześnie duże zalety. Są zostały kontakt do wielkiej klasy specjalistów radiologów z całej Polski, a niekiedy także spoza jej granic. Nie wymagają liczyć na opisy przez wiele dni czy tygodni, tylko biorą spożywa w systemie określonym w planie (np. na cito, pilne). Lekarz z działu radiologii to dosyć wąska grupa lekarzy plus stanowi bogate zapotrzebowanie na ich usługi. Ponadto – duże oszczędności wychodzą z faktu, że mając cyfrowym meblem i podłączeniem do budowie teleradiologicznej, mniejsze placówki nie muszą płacić na pewne lekarzy radiologów. Dla placówek wykonujących małą ilość obrazów diagnostycznych to dużo udane rozwiązanie.
 +
 +Z organizacji większe placówki mogą udostępnić swoje zasoby, których w sumie nie wykorzystują, na nasze wewnętrzne potrzeby. Szpitale lub kliniki zwykle zatrudniają lekarzy radiologów, którzy (podłączeni do budowie teleradiologicznej) mogą dokonywać analizy obrazów zleconych przez inne placówki. Z nowej części – mają szansę zdalnych konsultacji z pięknej jakości specjalistami spoza jednostki, których myśl oraz sprawdzenie mogą być przydatne przy analizie skomplikowanych przypadków.
  
najlepsze_teleradiologia.txt · Last modified: 2017/06/12 23:49 by 127.0.0.1