User Tools

Site Tools


skype_do_pobrania_na_programy.net.pl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

skype_do_pobrania_na_programy.net.pl [2017/04/08 00:26] (current)
127.0.0.1 created
Line 1: Line 1:
 +====== skype do pobrania na programy.net.pl ======
 +niesamowitego efektu, frapującej informacji i odniesienia powodzenia. Podręcznik jest dostępny w wirtualnej sieci – w formie tekstowej lub kinowej. Na początek tworzy się nowy plik Flash i przenosi się części banera do biblioteki. Zaznacza się pliki i otwiera je. W drugiej kolejności zmienia się długość na 300, a wysokość na 70. 25 klatek na sekundę trzeba ustawić. Ustawiamy tło, w dolnym panelu zmieniamy jego usytuowanie oraz jego wysokość. Kreuje się nową warstwę, a do jej pierwszej klatki przenosi się tekst banera. Zmienia się wysokość napisu na 70 a długość na 200. Do napisu dodaje się klatkę kluczową za pomocą klawisza F6. Następnie nanoszone są obrazki. W dalszej kolejności przedłuża się czas trwania tła. Później tworzy się jeszcze jedną warstwę i do 19 klatki importuje się plik ze śrubką. Czas trwania napisu przedłuża się klawiszem F5. [[http://​skype.dietatao.pl|szukam program skype download]]
  
skype_do_pobrania_na_programy.net.pl.txt · Last modified: 2017/04/08 00:26 by 127.0.0.1